Arbo

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De Arbowet is een kaderwet. Dat betekent dat er geen concrete regels in staan. Die zijn verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling. Op de website van de overheid is de volledige tekst van de Arbowet te vinden. Relevante documenten voor arbeidsomstandigheden bij WVO Zorg zijn te vinden onder Arbo documenten. Heb je vragen over Arbo? Neem dan contact op met afdeling HRM.